Hoe werkt een scooterverzekering?

 

Wie met een scooter rijdt, heeft wettelijk gezien een scooterverzekering verzekering nodig. Dit is een verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid op zich neemt bij ongevallen en diefstal. Dit wordt de WA verzekering genoemd. Deze verzekering dekt de kosten van de tegenpartij bij een ongeval. Om te kunnen genieten van een verzekering moet je niet alleen de premies betalen, maar ook voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijkomend is de ene verzekering de andere niet en moet je goed vergelijken voor je een verzekering aangaat.

Basisdekking

Een verzekering die de basisdekking op zich neemt, is wettelijk gezien voldoende om je op de openbare weg te begeven. De basisdekking zorgt ervoor dat de schade van de tegenpartij bij een ongeval vergoed wordt. Maar soms lopen de dingen niet zoals je gehoopt had. Dan kan een aanvullende verzekering handig zijn. Diefstal is een van de omstandigheden die niet door de basisdekking vergoed wordt, en waartegen een verzekering wordt aangeraden.

Basisdekking of aanvullende verzekeringen

Hoe beslis je nu wanneer een basisverzekering voldoende is, en of je en aanvullende verzekering nodig hebt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Wie veel met de scooter rijdt, loopt een groter risico dan wie sporadisch rijdt. Ook de aankoopprijs van de scooter kan een argument zijn om een aanvullende verzekering te nemen

Aanschafwaarde verzekering

De aanschafwaarde verzekering is een vorm van aanvullende verzekering die vaak genomen wordt bij de aanschaf van een nieuwe scooter. Hoe ouder een scooter is, hoe minder interessant het wordt, om deze vorm van verzekering aan te houden. Bij een ongeval wordt de dagwaarde van een scooter uitbetaald. Met de dagwaarde van een oude scooter is het niet mogelijk om een total loss scooter te vervangen.

Tweedehandsscooter verzekering

Bij een tweedehandsscooter ligt de aanschafwaarde merkelijk lager dan bij een nieuwe scooter. Daarom zullen scootereigenaars veelal kiezen voor een basisverzekering of een verzekering die aangepast is aan de dagwaarde van een tweedehandse scooter.

Scooterverzekering bij diefstal

Deze vorm van aanvullende scooterverzekering is zeker nuttig. Je moet er wel rekening mee houden dat je om bij diefstal vergoed te worden door de verzekering, je scooter op slot moet gezet worden. Verder moet je zorgen voor een slot dat ART goedgekeurd is en zich in categorie 3 bevindt.

Eigen risico

Het eigen risico is het gedeelte van de schade die niet door de verzekering wordt terugbetaald. Verzekeringsmaatschappijen hanteren hier tabellen voor. Vraag hier zeker informatie over bij het aangaan van een verzekering om verrassingen te vermijden.

Wel of geen hageldak voor je caravan/ camper

 

Hagelgevaar

Uiteraard weten we allemaal dat hagel knap lastig kan zijn, zelfs wanneer we in een huis wonen. In 2014 kreeg heel Europa ten gevolge van de klimaatsverandering te maken met extreme hagelbuien en buiten proportioneel grote hagelbollen. Deze hebben toen veel schade aangericht aan auto’s, huizen en ook buitenstaande caravans.

Hoe neem je de beslissing om een hageldak te plaatsen?

We kunnen niet voor jou beslissen of dat het nodig is om je caravan uit te ruisten met een hageldak. In sommige situaties zal dit meer aangewezen zijn dan in andere. Om te kunnen uitmaken of een hageldak nodig is of niet, is het belangrijk om verschillende situaties op een rijtje te zetten.

Een caravan die binnen staat, of in een beschermde omgeving

Wanneer je caravan het grootste deel van het jaar binnen staat, lijkt een hageldak niet nodig. Wie er enkel met de caravan op uit trekt in de zomer, vindt waarschijnlijk dat een hageldak niet echt nodig is. Toch kan het verkeren. Hoewel hagel meestal in de winter voorkomt, weten we allemaal dat het ook in andere seizoenen kan voorkomen. Daarom kan het nooit kwaad om een hageldak te plaatsen. Het wordt ook aangeraden door verzekeringsmaatschappijen.

Afhankelijk van het seizoen

Het seizoen waarin je gaat kamperen, is belangrijk. Uiteraard gaan de meesten onder ons kamperen in de zomer. Toch zijn er mensen die er voor kiezen om in het najaar er met een caravan op uit te trekken. Vooral Polen en de Baltische staten zijn dan een populaire bestemming. Een hageldak is winterbestendig en aan te raden bij koudere temperaturen.

Wanneer de caravan buiten staat of op een vaste staanplaats op een camping…

Een groot aantal caravanbezitters kiest ervoor om niet met de caravan op pad te gaan, maar om naar de caravan toe te gaan. Dat houdt in dat de caravan dan dag in dag uit, jaar in jaar uit op de staanplaats staat of op de caravancamping. In dit geval heeft de caravan veel meer te lijden, en is een hageldak zeker aan te raden omdat dan het risico van schade door hagel veel groter is.

De verzekering

Sommige verzekeringsmaatschappijen zullen aanraden om een hageldak te plaatsen omdat dit schade aan de caravan kan voorkomen. Wij hebben vooralsnog nog geen verzekeringsmaatschappij gevonden waarbij het hageldak een vereiste was om een verzekering te kunnen nemen, maar het kan wel een stuk in de premie schelen!

Schade aan je scooter

Zeer waarschijnlijk en gelukkig maak je het niet vaak mee… jouw scooter heeft schade. En dat kan door verschillende manieren gekomen zijn. De scooter is omgevallen tijdens een storm, er is schade door diefstal of vernieling of de scooter is betrokken geweest bij een ongeval.

Verzekering

Gelukkig kunnen scooters vaak weer opgeknapt worden alleen dit kost geld. Je kan je verzekeren tegen de kosten van de schade. Zoals je vast wel weet moet je minimaal WA verzekerd zijn zodat de schade die je eventueel met de scooter veroorzaakt bij een mede weggebruiker gedekt is. De schade aan jouw voertuig kan verzekerd worden door een WA+ of WA Casco dekking te nemen. Bij de WA+ verzekering wordt meestal storm en diefstal schade gedekt bij een WA Casco wordt alles gedekt; storm, diefstal en schade aan de scooter die veroorzaakt is door een ongeluk waarbij jij de schuldige bent. Elke verzekeringsmaatschappij heeft andere voorwaarden, kijk deze goed na bij het nemen van een verzekering.

Schadetaxatie

Mocht er een schade zijn die waarschijnlijk vergoed gaat worden door een verzekeringsmaatschappij, omdat je er voor verzekerd bent of omdat er een derde partij schuldig is voor de schade, dan zal de scooter getaxeerd moeten worden door een scooterbedrijf. De taxatie van de schade kan je sturen naar de verzekeringsmaatschappij. Mocht de schade boven een bepaald bedrag komen, meestal ongeveer 400 euro, dan kan de verzekeringsmaatschappij een onafhankelijke schade-expert sturen om de schade te beoordelen. Scooterbedrijven zullen meestal voor het taxatierapport kosten rekenen, dit kan een percentage zijn van het schadebedrag of bijvoorbeeld een uur werk.

De expert heeft, na het beoordelen van de schade en het taxatierapport, een aantal mogelijkheden. De eerste is dat er voor het schadeherstel akkoord wordt gegeven. De tweede is dat er gekeken wordt of de scooter total loss gaat. Dit kan economisch of technisch.

Technisch total loss is simpel, het is niet meer verantwoord om de scooter op te knappen. Het bedrag van de dagwaarde wordt uitgekeerd.

Bij economisch total loss worden een aantal bedragen opgeteld en afgetrokken. Zo wordt er gekeken naar de huidige waarde van de scooter, de waarde die de scooter had voor de schade en het schadeherstel bedrag. Waar je vooral rekening mee moet houden is dat een verzekeringsmaatschappij zo weinig mogelijk wil uitkeren. Dus als het verschil van de waarde van de scooter voor de schade (dagwaarde) min de waarde van de scooter nu (wrakwaarde) lager is dan de het bedrag dat voor het schadeherstel is berekend dan gaat de scooter zeer waarschijnlijk economisch total loss. En vaak is dat helemaal niet fijn. Want het komt voor dat de scooter niet in jouw bezit mag blijven maar opgekocht dient te worden door een opkoper. Dus dan krijg je wel geld gestort op je bankrekening maar voor dat bedrag koop je niet zomaar een scooter terug.

Herstel of total loss

Als er akkoord voor schadeherstel gegeven wordt dan kan je met jouw scooterbedrijf een afspraak maken voor herstel.

Mocht de scooter total loss gaan dan zal de scooter door de opkoper bij het scooterbedrijf opgehaald worden. Dan is goed te weten dat vaak het opkoopbedrag contant wordt betaald aan jouw scooterbedrijf. Om het ophalen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zal je kenteken deel 1a, deel 1b en deel 2 zo snel mogelijk moeten afgeven aan jouw scooterbedrijf. De opkoper zal een vrijwaring maken.

Tips en punten van aandacht

  1. Meestal heb je een eigen risico van ongeveer € 150,- als jouw verzekering de schade betaalt. Dit dien je te betalen bij de schadehersteller.
  2. Bij het ophalen van de scooter na schadeherstel dien je natuurlijk de factuur te betalen. Mocht je dit niet kunnen of willen voorschieten en je bent verzekerd voor de schade dan kan je via een akte van sessie de verzekeringsmaatschappij opdracht geven om het bedrag direct over te maken naar jouw scooterbedrijf. Geef dit tijdig aan.
  3. Wees zo duidelijk mogelijk naar de schadetaxateur toe hoe de schade is ontstaan. De taxateur moet bij het opmaken van de taxatie weten waarom er schade zit op bepaalde kappen zodat hij/zij dit weer eventueel kan uitleggen aan een expert.
    Mocht je zijn aangereden en er is schade ontstaan aan kleding of andere zaken, neem dit mee. Geef aan door middel van bonnetjes of een briefje hoeveel de zaken nieuw hebben gekost. De expert zal dan een afschrijving hanteren.
  4. Mocht de schuldige van een ongeluk een fietser of voetganger zijn, probeer dan altijd zoveel mogelijk getuigen te krijgen. Fietsers en voetgangers zijn ongeveer heilig voor de Nederlandse wet (wij hebben nog nooit gehad dat een schade vergoed is waarbij een fietser of voetganger de schuldige was doordat deze bijvoorbeeld door rood licht ging of zonder aan te geven een bocht nam).

Ik weet dat er op alle bovenstaande punten veel variaties zijn. Schades zijn nooit hetzelfde, polissen zijn nooit hetzelfde en verzekeringsmaatschappijen zijn nooit hetzelfde. Maar ik hoop je wel iets beter voorbereid te hebben mocht je met een schade te maken hebben.